Plebania

Grzybowa roznosi po wsi plotki o życiu prywatnym Zbyszka. „Przykładna chrześcijanka” informuje również proboszcza o krążących pogłoskach. Józefina stara się dowiedzieć od Zbyszka, czy plotki o nim i Wandzie są prawdziwe. Zby