Plebania

Wbrew ostrzeżeniom Joanny, Nata wprowadza się do Tracza. Policjantka prosi Osę, aby przemówił dziewczynie do rozsądku. Chce też, aby porozmawiał ze swoim bratem. Policjantka boi się, że przez Janusza dziewczyna zejdzie na złą drogę. Osa obiecu