Plebania

Krystyna prosi Zbyszka o pomoc. Otwarcie gospody miał uświetnić występ pieśniarza z Ukrainy. Niestety, artysta nie przyjedzie. Krystyna prosi Zbyszka, żeby z tej okazji zagrał coś i zaśpiewał. Zbyszek odmawia. Znowu sięga po butelkę. Jednak po jakimś