Plebania

Osa jest przeciwny nielegalnej akcji rozpracowania siatki handlarzy narkotyków, jaką wymyśliły Natalia i Joanna. Joanna obiecuje, że zamelduje o akcji komendantowi, kiedy tylko Natalia wejdzie w kręgi przestępcze.