Plebania

Urząd gminny zamieszcza w gazecie ogłoszenie o poszukiwaniu nowego pracownika, na miejsce Halinki. Józefina też już zaczyna wątpić w powrót córki. Jagoda przygotowuje swoją koleżankę – Sandrę – do rozmowy z wój