Plebania

Wala opowiada Henrykowi o wojnie tulczyńskich sklepikarzy. Henryk postanawia rozwiązać ten problem. Grzybowa wystawia na półki ocet. Jak za dawnych czasów. Przy tej okazji Grzybom przypominają się początki kariery sklepikarskiej.