Plebania

Wikary postanawia pomóc dziekanowi w rozwiązaniu problemu z parafią grekokatolicką. Chce to osiągnąć za pomocą artykułów w lokalnej prasie. Proboszcz spotyka się z prawosławnym kapłanem Julianem, który pokazuje dokumenty świadczą