Plebania

Na mszy wikary odczytuje list biskupa w sprawie nominacji proboszcza na dziekana. Proboszcz wypowiada przed biskupem tekst przysięgi. Biskup przypomina mu o nowych wyzwaniach. Najważniejszym jest rozwiązanie problemu plebanii znajdującej się w pomies