Plebania

Wikary obawia się, że proboszcz zostanie odwołany przez biskupa z powodu nieposłuszeństwa. Po procesji dziekan Mundek odwiedza proboszcza. Informuje go, że biskup osobiście zbada sprawę testamentu. W Boże Ciało Henryk chce skorzystać z wolnego od pra