Plebania

Kaśka Machejkowa pożycza od księdza Antoniego książki o tematyce teologicznej. Chce się nauczyć na pamięć trudnych zwrotów, które później wyrecytuje Wandzie. Udowodni jej tym samym, że nie jest głupia. Henryk tłumaczy zdenerwowan