Plebania

Proboszcz przygotowuje się do pogrzebu szczątków żołnierzy z czasów I wojny światowej. Krzysztof na posterunku składa zeznania. Wszyscy z zaciekawieniem oglądają żołnierskie wyposażenie znalezione w okopach. Krzysztof proponuje odszukać