Plebania

Proboszcz nie wie, jak ma rozmawiać z ks. Leszkiem, który w latach 80. donosił na niego Służbie Bezpieczeństwa. Postanawia, że odwiedzi go osobiście i zamierza w tym celu pojechać do Zamościa, gdzie ksiądz ma wykład z etyki. Jest jednak bardzo