Plebania

Po wizycie, którą złożył mu poprzedniego dnia tajemniczy mężczyzna, proboszcz Antoni całą noc nie spał, porównując swoje akta z kroniką kościelną. Odkrył tym samym, że przez lata jego kolega, ksiądz Leszek, donosił na niego bezpiece. Gr