Plebania

Ksiądz wikary szuka ludzi, którzy mogliby podczas rekolekcji opowiedzieć o swoim życiowym sukcesie. W końcu spotyka Mulaka, któremu udało się pokonać własne słabości. Mulak nie jest pewien, czy powinien publicznie mówić o swoim a