Plebania

Mulakowie czekają na rozprawę sądową. Proboszcz daje ich dzieciom pieniądze na bilet autobusowy, aby mogły pojechać do sądu. Mulakowie tak dobrze odgrywają przed sądem swoje role, że sędzia daje im wiarę. Jest przekonany o zupełnym rozpadzie ich małż