Plebania

Osa zabiera Joannę na romantyczną wyprawę.Pokazuje jej ziemię, którą zamierza kupić pod budowę wspólnego domu. Daje nawet Waldkowi Ślebodzie zaliczkę. Gdy Osa już ma się oświadczyć Joannie, na pole przychodzi ojciec Waldka . Stary Ślebo