Plebania

Za namową swojej świeżo poślubionej żony Piętak szuka dla matki domu opieki. Sylwia namawia go też, aby wytłumaczył swoją decyzję proboszczowi. Unikną w ten sposób plotek, że syn wygnał matkę z domu. Gdy Piętakowa dowiaduje się o ich planach,