Plebania

Janusz przeprasza Osę za swoje zachowanie. Osa przyjmuje jego przeprosiny, ale żąda od Janusza, aby przeprosił również wszystkich gości, których wyrzucił z domu. Janusz odmawia, nie przywykł przyznawać się do błędów. Po powrocie