Plebania

Sławek przypomina Annie, by poszła do spowiedzi, skoro ma być świadkiem na jego ślubie. Siostra oświadcza mu, że to niemożliwe. Wzburzony Sławek jedzie do Tulczyna. Krystyna informuje proboszcza, że chce się wyprowadzić do pomieszczeń nad restauracją