Plebania

Ksiądz Bogdan przyjeżdża do Tulczyna na przesłuchanie w sprawie kradzieży. Jeden z jego kościelnych pomocników okradł kościół. Wbrew nakazowi biskupa ksiądz Bogdan nie kupił kasy pancernej na kościelne kosztowności, a pieniądze chciał p