Plebania

Jan Grzyb nocuje na plebanii. Po śniadaniu prosi proboszcza o pomoc. Twierdzi, że powodem małżeńskich problemów są śluby czystości jego żony. Proboszcz tłumaczy mu, na czym polega sakrament małżeństwa. Śluby czystości wymagają zgody wspó