Plebania

Wikary martwi się, że ludzie nie dają pieniędzy na kościół. Proboszcz tłumaczy mu, że sama chęć wspomożenia kościoła jest ważniejsza od hojnego datku, a ludzie w ich parafii nie dają pieniędzy bo ich nie mają. Józefina zdradza proboszcz