Plebania

Pracownicy urzędu składają skargi na Kaśkę. Okazuje się, że zmusza ich do zmywania po sobie. Henryk przeprowadza z nią rozmowę. Kaśka żąda zakresu swoich obowiązków na piśmie. Henryk studzi jej zapędy do rządzenia ludźmi. Przy okazji Kaśka pro