Plebania

Zenon z dumą pokazuje Krystynie nowy wystrój restauracji. Do lokalu gwałtownie wchodzi nieznajomy i grożąc Walencikowi nożem, domaga się podania adresu Traczów. Przerażona Krystyna wskazuje mu drogę. Do Wiery przychodzi Jerzyk. Dziewczy