Plebania

Kończy się dzień. Pod lokal wyborczy podjeżdża wojskowy samochód. Dowódca saperów twierdzi, że w lokalu wyborczym jest bomba. Każe wszystkim wyjść. Komisja pieczętuje urnę. Pozostawieni sami w lokalu wyborczym saperzy wykonują pl