Plebania

Anna jedzie do Starej Wiosny. Drzwi plebanii otwiera ciemnoskóry chłopiec. W rozmowie wychwala księdza Andrzeja, który wkrótce nadchodzi i nie kryje radości na widok gościa. Tymczasem na tulczyńskiej plebanii Barbara relacjonuje