Plebania

Wójt chce obejrzeć świetlicę prowadzoną przez Zbyszka. Przestraszonej tą wiadomością Halinie tłumaczy, że chce ustalić zasady zdrowej współpracy i konkurencji. Jagoda przestrzega jednak Halinę, aby nie ufała wójtowi. Czesio podej