Plebania

Halina nie chce iść na biurowe jajeczko. Nie podoba jej się tradycja picia na biurowych imprezach. Czesław składa jej liryczne życzenia i zapewnia o swojej przyjaźni. Przychodzi po nią Zbyszek. Halina obwinia go, że przez niego musi dłużej pracować i