Plebania

Wikary chce nakłonić dyrektorkę zakładu, aby zgodziła się przenieść Ewkę do domu Sióstr Serafinek. Informuje ją, że zaprosił ekipę telewizyjną. Przerażona Dyrektorka zgadza się .na przeniesienie Ewy. Pod warunkiem, że nie powstanie na ten tema