Plebania

Po długiej nieobecności Maciek przyjeżdża do Tulczyna. Ku zaskoczeniu Jurka - razem z klientami zainteresowanymi kupnem ośrodka. Maciek przekonuje Jurka, że to są poważni inwestorzy. W odpowiedzi Jurek wszczyna bójkę. Po męskim załatwieniu spr