Plebania

Proboszcza odwiedza wójt. Halinka wyraźnie mu nadskakuje. Ma nadzieję, że to jej przyszły pracodawca. Wójt prosi księdza o pomoc w polubownym załatwieniu sprawy z siostrami, które zajmują się przedszkolem. Proboszcz pyta o pracę