Plebania

Wiera jest niepocieszona, że straciła okazję wyjazdu do pracy w Niemczech. Józek, który na własną rękę przeprowadził śledztwo, uświadamia jej, że uniknęła nieszczęścia. Mężczyzna z mercedesa jest bowiem notowany w kartotekach policyjnyc