Plebania

Do Tulczyna przyjeżdża Łukasz Regulski, konserwator zabytków z Urzędu Wojewódzkiego. Jego zadaniem jest zabezpieczyć odkryty fresk. Jednak nic więcej nie może zrobić z powodu braku funduszy na renowację zabytku. Kiedy razem z ks. Antkie