Plebania

Po upojnej nocy, Darek odwozi Izę do domu. Kiedy Walencik robi jej z tego powodu wyrzuty, Iza zarzuca mu brak zrozumienia jej potrzeb. Olek modli się o powrót księdza Artura. Proboszcz tłumaczy mu, że Artur wybrał już swoją drogę i chce służyć