Plebania

Józefina nie może się pogodzić z wyjazdem córki. Proboszcz zapewnia ją, że Barbara podjęła trudną, ale przemyślaną decyzję. Piotr jest zaskoczony aresztowaniem Mulaka i Piętaka. Nie było przecież ku temu podstaw. Mimo to postanawia spor