Plebania

Wikary uczy proboszcza obsługi komputera. Do kancelarii wchodzi Wiesia, matka Pawła. Dziękuje proboszczowi, że dał pracę jej synowi. Ksiądz jest zły na wikarego, że podjął taką decyzję bez konsultacji. Przecież nie ma pieniędzy, żeby zapłacić chłopak