Plebania

Bożena nie radzi sobie z trudną sytuacją. Dzieci wracają do domu od wuja. Gdy dowiadują się o powrocie ich prawdziwego ojca nie mogą w to uwierzyć. Dochodzi do wzruszającego spotkania. Tylko najmłodsza Marysia na widok Stacha płacze wystraszona. Nie