Plebania

Proboszcz i nowy wikary przeglądają stare księgi parafialne.Pełen entuzjazmu wikary proponuje prowadzenie ksiąg za pomocą komputera. Na plebanię przychodzi młoda para , czyli Czarek i Bożena. Grzybowa złośliwie krytykuje suknię panny młodej. Według n