Plebania

Ksiądz Artur dziękuje za wszystko i żegna się z mieszkańcami plebanii. Razem z proboszczem jadą do biskupa. Artur prosi biskupa ,aby pozwolił mu kilka miesięcy spędzić w klasztorze. Taki pobyt uspokoiłby go i pozwoliłby uporządkować życie. Biskup pro