Plebania

Halina po raz pierwszy będzie spędzała święta w swoim domu na Wygodzie. Józefinę zasmuca to odejście od tradycji. Wala ją pociesza, ze spędzą razem święta. Artur chce porozmawiać z Proboszczem na temat powodu wczorajszej wizyty Olka. I dlaczeg