Plebania

Proboszcz nie jest zły na wikarego. Ksiądz Artur jest wdzięczny Marcie. Dziewczyna sugeruje, że nie musi być on księdzem do końca życia. Tracz zamierza odegrać się na wikarym za porażkę.