Plebania

Antoniego boli oskarżenie o przywłaszczenie pieniędzy. Ksiądz Mundek informuje go, że Kuc żąda interwencji biskupa. Tracza cieszy się, że księdza Antoniego nie będzie w tulczyńskiej parafii.