Plebania

Zdenerwowany ksiądz Antoni pyta Artura, dlaczego potwierdził oskarżenia Kuca. Nikt na plebanii nie wierzy w winę proboszcza. Komendant zapewnia Ślebodę, że nie interesuje się Wiolą.