Plebania

Podczas obiadu na plebanii Jura otwarcie okazuje swoje niezadowolenie. Proboszcz przeprowadza z nim w końcu poważną rozmowę. Zapewnia, że rozumie Jurę i jego tęsknotę za ojczyzną. Zauważył również, że Jura nie chciał uczestniczyć w katolickich