Plebania

Grzybowa jest oburzona tym, że Zbyszek nadal jest kościelnym i czuwa nad parafialnymi pieniędzmi. Żąda, aby proboszcz go wyrzucił. Proboszcz kategorycznie odmawia. Na mszy namówieni przez kobietę wierni nazywają Zbigniewa złodziejem i nie dają