Plebania

Tomek, syn Wandy podsłuchuje rozmowę doktora Blumentala z proboszczem. Potem namawia siostry do ucieczki z plebanii. Dzieci zjawiają się w domu Romusia, gdzie przebywa ich mama. Tomek prosi mamę, by wróciła z nimi do domu i zapewnia ją, że wsz