Plebania

Wszyscy serdecznie przyjmują Sławka na plebanii, Ewa jednak początkowo nie chce z nim rozmawiać. Józefina, Halina i Zbyszek zabiegają o to, by młodzi jakoś się ze sobą porozumieli.