Plebania

Doktor Blumental wzywa księdza Adama do ofiary wypadku. Poszkodowanym okazuje się Bogdan, mąż Danuty. Adam z przerażeniem słucha jego opowieści, jest przekonany, że Bogdan chciał popełnić samobójstwo. Hania i Józek przychodzą do probosz