Plebania

Karolina obserwuje ludzi wracających z uroczystości Drogi Krzyżowej. Podchodzi do niej Aneta, zaczynają rozmowę o Mateuszu, kościele i świętach. Karolina dość zaczepnie odpowiada na pytania Anety, drwi z niej, że chce ją nawracać. Romuś zastaje w koś