Plebania

W Wielki Piątek wikary zdaje proboszczowi sprawozdanie ze zleconych mu przedświątecznych zadań. Ku zaskoczeniu księdza wszystko wykonał, jak należy. Proboszcz cieszy się także, że wikary podjął się katechezy Osy. Nie wie, że Artur dostaje za to pieni